Laulupeo direktori Indrek Mustimetsa tervitus

26. juunil 2004. aastal kogunevad Tartu laululavale tuhanded lauljad, pillimehed ja tantsijad. Möödub 135 aastat esimesest Eesti laulupeost ning tartumaalased ja meie naabermaakondade laulusõbrad tähistavad seda ajaloolist päeva ühise laulmise ja tantsimisega.

Tartu laulupeo peokomisjonil on hea meel kutsuda tartlastest lauljaid, tantsijaid ja pillimehi meie laulupeole ning laulda meie maast ja rahvast, meie käekäigust. Meil on hea meel näha laululaval ka rohket kuulajaskonda ning seepärast loodame, et tartlased osalevad aktiivselt suurejoonelisel laulupeol, saades osa lauljate rõõmsast meelest, selgeksõpitud lauludest, pillilugudest ja tantsusammudest.

Ettevalmistused 2004. aasta Tartu laulupeoks käivad ning ootame  laulupeole rohkemat kui 5000 lauljat ja pillimeest. Laulupeo sünnilinnana on aga Tartul alati olnud hea meel näha Tartu laululaval laulmas ja mängimas naabermaakondade laulukoore ja puhkpilliorkestreid ning seetõttu otsustas Tartu laulupeo peakomisjon esitada kutse kõikidele naabermaakondade kooridele ja orkestritele laulupeost osavõtmiseks.

Tartu laulupidu ei ole kindlasti peaproov Tallinnas toimuvale üldlaulupeole. Pigem rõhutab Tartu laulupeotoimkond laulupeol rahvuslikkust, laulupeotraditsioone ja Tartu tähtsust laulupidude traditsiooni sünnil ja hoidmisel. Tartu laulupeost tuleb üks vägev Eesti laulupidu ning mida rohkem võtab osa koore teistest maakondadest, seda eestilikum laulupidu sellest tuleb. Laulupeo repertuaari kuulub suurem osa üldlaulupeo repertuaarist, kuid laulupeost osavõtvatel kooridel õnnestub osa saada ka põnevatest üllatustest ja haaravast ühisest laulupeo lõpusimmanist laulukaare all.

Laulupeo tegevtoimkond on lahkelt nõus vastama kõikidele Tartu laulupidu puudutavatele küsimustele telefonil 50 63 076 või e-posti aadressil [email protected]

Ilusat laulupeoaastat!

Indrek Mustimets
Tartu laulupeo direktor